1. Základní popis

GDL Object Adapter je ARX plug-in pro AutoCAD Release 2000-2005 a Autodesk Architectural Desktop.
GDL Object Adapter pracuje s GDL (Geometric Description Language) parametrickými objekty v prostředí AutoCADu.
GDL Object Adapter je vytvořen firmou GDL Technology Ltd. a je obchodní značkou firmy Graphisoft.

2. Stažení

GDL Object Adapter můžete po registraci stáhnout z http://www.graphisoft.com/products/adapter.
Další informace o produktu jsou na adrese http://www.graphisoft.com/products/object_technology/downloads.

3. Instalace

Po stažení proveďte instalaci GDL Object Adapter. Pokud instalace proběhla v pořádku, objeví se během startu AutoCADu následující logo a v horním menu přibude spouštěcí menu GDL Object Adapter. Na ploše AutoCADu se zároveň objeví plovoucí menu Main.

Úvodní logo startu GDL Object Adapteru

Nové spouštěcí menu s funkcemi

Úvodní logo startu GDL Object Adapteru    

Základní plovoucí lišta GDL Object Adapteru

Pokud se úvodní logo či nové menu neobjevilo a instalace přitom proběhla v prořádku, zkontrolujte načtení této ARX aplikace přes menu Tools/Load Application a načtení proveďte manuálně. Soubory ARX aplikace jsou umístěny v instalačním adresáři např. C:\Program Files\GDL Object Adapter\.

4. Funkce nástroje

Všechny funkce GDL Object Adapteru jsou přístupné ze spouštěcího menu nebo plovoucí lišty.
Zobrazení této lišty nastavíte v menu GDL Object Adapter/Toolbars/Main Toolbar.

Place an Object...

Výběr a umístění GDL objektu

Edit Object...

Editace GDL objektu

Object Info...

Informace z vybraného GDL objektu

Generate Object List...

Výpis vložených GDL objektů

Library Manager Bar...

Zobrazení lišty, která slouží k načtení GDL knihoven

Favorite Object Bar...

Zobrazení lišty s oblíbenými GDL objekty

Help Contents...

Nápověda aplikace

5. Načtení GDL knihoven

Pro použití knihoven s GDL objekty, musíte provést jejich načtení pomocí Library Manager.
Podmínkou je, že složka s těmito GDL objekty musí obsahovat soubor Master.GDL.
Pokud není tento soubor ve složce knihovny přítomen, není možné GDL objekty použít.
Library manager je možno načíst buď ze spouštěcího menu, plovoucí lišty nebo z příkazové řádku (příkaz: GDL_LOADLIBRARY)

Load and Manage Object Libraries...

Otevření manažeru knihoven

Vyberete GDL knihovnu (musí obsahovat soubor Master.GDL) a načtete pomocí >>Add>> do Active Libraries.
Pokud chcete knihovnu používat trvale při každém spuštění AutoCADu, načtete ji pomocí >>Add>> do Startup Libraries.
Knihoven můžete mít načteno několik a přepínáte se mezi nimi pomocí plovoucí lišty Library.

6. Ukázka nastavení střešních oken KUBESO

Před použitím knihoven střešních oken KUBESO, stáhněte si na váš harddisk zazipovanou složku kubeso_gdl.
Tato složka s knihovnou oken KUBESO obsahuje soubor Master.GDL.
Dle bodu 5. proveďte načtení této knihovny.
Kliknutím ma tlačítko Výběr a umístění objektu se vám otevře následující rozhraní.

V horní části vyberete střešní okno KUBESO.
V pravé části dole můžete nastavit dle požadavku další volby okna.
Okno můžete vložit jako 2D výkres nebo 3D objekt. Nastavíte pomocí volby Placement Mode.

Ukázka vloženého GDL objektu střešního okna KUBESO a rozložení plovoucích lišt a menu v AutoCADu.