1.

Zpracování parametrických 3D modelů stavebních výrobků pro použití v CAD systémech

Stavební výrobky se zpracují do 3D virtuálních parametrických objektů pro použití v CAD programech ArchiCAD, AutoCAD a v jiných programech s 3D importem *.DWG,*:DXF,*.3DS. Tyto modely slouží pro tvorbu 3D dokumentace a vizualizaci. Prohlížení je možné i bez použití CAD systému.

2.

Implementace on-line prohlížení parametrických 3D modelů na firemní internetové stránky

Zpracované 3D stavební výrobky se můžou vizualizovat on-line na vašich internetových stránkách a uživatel s nimi může manipulovat přímo v 3D okně prohlížeče bez použítí CAD systému.

3.

Zpracování 2D dokumentace stavebních výrobků pro použití v CAD systémech

Stavební výrobky se zpracují do výkresové dokumentace pro použití v CAD programech ArchiCAD, AutoCAD a v jiných programech s 2D importem *.DWG,*:DXF. Tyto výkresy slouží k tvorbě 2D výkresové dokumentace. Prohlížení je možné i bez použití CAD systému. Jako podklad pro tvorbu slouží např. papírová dokumentace.

4.

Implementace on-line prohlížení 2D výkresů na firemní internetové stránky

Zpracovaná 2D dokumentace se může prezentovat on-line na vašich internetových stránkách a uživatel s nimi může manipulovat přímo v okně prohlížeče bez použítí CAD systému.

5.

Implementace CAD dat na firemní CD-ROM

Výkresová dokumentace a 3D modely stavebních výrobků se můžou prezentovat on-line z CD-ROM bez použití CAD systému. Uživatel s nimi může přímo manipulovat a ukládat v potřebných výstupních formátech pro různé CAD systémy.

6.

Zpracování standardu projektové dokumentace

Vytvoření standardu výkresové dokumentace - ustanovení jednotného systému tvorby elektronické dokumentace a nastavení v ArchiCADu či AutoCADu.

7.

Zpracování expertního systému pro automatické generování výrobní dokumentace

Expertní systém technologie GDL umožňuje automatické generování výrobní dokumentace. Zadání se provádí nastavením parametrického 3D modelu výrobku pomocí jednoduchého grafického rozhraní. Výsledkem je podrobná dokumentace (půdorysy, pohledy, řezy, 3D model, vizualizace, výpis materiálu).

8.

Podpora strategie marketingu nasazením GDL technologie

V souvislosti s nasazením parametrické GDL technologie se nabízí nové možnosti marketingu stavebních výrobků. My vám nabízíme odborné konzultace o možnostech uplatnění, analýzu problematiky dle typu a rozsahu nabízených stavebních výrobků.

9.

Vývoj aplikací pro ArchiCAD a tvorba parametrických GDL knihoven

Jako Graphisoft Developer Partner se zabýváme vývojem zakázkových nebo vlastních programových nadstaveb, nástrojů a knihoven pro ArchiCAD.